10875 ብዙሓት ሰባት ፈሪሞም’ዮም። ንስኻ/ኺ ውን ፈርም!

ንሕና ሰበ ስልጣን ጻዊዒትናን ንድፍናን ምእንቲ ክቅበሉ ሰፊሕ ጎስጋስ ንገብር ኣለና። ንዚ ንምዕዋት ብወፈያ ክትሕግዘና ትኽእል’ዶ?

Spenden

ኣብ ስውዝ ቅድሚ 50 ዓመት ደቂ ኣንስትዮ ክመርጻ ተፈቂድወን፣ እዚ ታሪኻዊ ዓወት’ዩ። ሕጂ’ውን ዲሞክራስያዊ ቃልስና ክንቅጽሎ ኣለና። እንተኾነ ግን ክሳብ ሕጂ ኣብ ስዊስ ከባቢ 1.5 ሚልዮን ሰባት ኣብ ውሳነ ኣይሳተፉን’ዮም፡ ምኽንያት ከኣ ካልእ (ጌጋ) ሕብሪ ፓስፖርት ስለዘለዎም’ዩ። ከምኡ ሰለዝኾነ ድማ ንሕና ኣብ ስዊስ ብውሑዱ ሓምሽተ ዓመት ዝተቀመጠ ሰብ ናይ ምምራጽን ምድማጽን መሰል ክወሃቦ ንጽውዕ። እቲ ግዜ’ኸ ሕጂ’ዩ!

ሕጂ ፈርም!